ยินดีต้อนรับสู่นาวิ Loople เซนได
ในเว็บไซต์นี้แนะนำเสน่ห์ของบริเวณรอบ ๆ ทุกป้ายรถเมล์การท่องเที่ยว Loople เซนได !
ทุกป้าย Loople เซนได มีจดเชื่อนต่อของ “SENDAI_Free_Wi-Fi” ร่วมกัน
ใช้เว็บไซต์นี้ทำให้การท่องเที่ยวเซนไดสนุกมากขึ้น !