จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในเมือง จุดอื่นๆ

จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi ในเมือง จุดอื่นๆ

 • ภายในสถานีรถไฟสายเซนไดแอร์พอร์ตแอคเซส

  รถไฟสายเซนไดแอร์พอร์ตแอคเซสคือรถไฟสำหรับเดินทางไปยังสนามบินเซนได ที่เชื่อมต่อสถานีเจอาร์เซนไดเข้ากับสนามบินเซนได วิ่งตรงไปถึงสถานีเจอาร์เซนไดได้เลย ถ้าเป็นรถด่วนจะใช้เวลาเพียง 17 นาทีเท่านั้น
  มินะมิฮะระ, ชิโมะมะสึดะ, นะโทะริ-ชิ, มิยะงิ
  HP:http://www.senat.co.jp/en/top

  MAP

 • บริเวณสถานีเซนได

  MAP

 • ถนนโจเซนจิโดริ

  ถนนที่มีต้นเคยากิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ เซนได-เมืองแห่งธรรมชาติ เรียงรายตลอดแนวถนน ที่นี่เป็นสถานที่สำหรับจัดงานแจ๊ซเฟสติวัลและการประดับไฟ เซนได เพเจนท์ ออฟ สตาร์ไลท์ (SENDAI Pageant of Starlight) ด้วย
  บริเวณ 2 โจเมะ, โคะคุบุนโจ, อะโอะบะ-คุ, เซนได

  MAP

 • ลานประชาชน สวนสาธารณะโคโตไดโคเอน

  MAP